Psst, testa vår nya beta-version! ProgrammeraJava.se kommer inom kort bli CodeBean.se!

Programmera Java

Lär dig programmera Java på ett enkelt och roligt sätt

Lär dig att programmera i Java!

Vill du börja programmera i Java? Programmera Java är hemsidan för dig som vill lära dig grunderna till programmering! Java är ett av de vanligaste programmeringsspråken att börja med när man vill lära sig att programmera. Det är objektorienterat vilket gör det enkelt att bygga kraftfulla program som är lätta att förstå. Java är dessutom ett av de språk som används när man programmerar appar till Android, vilket gör det väldigt roligt att arbeta med. Allting finns online, det är enkelt att komma igång och allting är gratis!


Nyhet – Forum!

Här kan du ställa frågor och få hjälp av andra personer! Genom att hjälpa varandra, kan vi alla bli bättre programmerare! Skapa din användare här! Den kan även användas till att kommentera artiklar här på ProgrammeraJava.se!

Gå med i vårt forum! 


Tanken med Programmera Java är att den ska vara enkel, överskådlig och lätt att förstå. Vi går igenom de mest grundläggande stegen för att komma igång och lär dig programmera i Java.

 • Först får du en kort introduktion för att komma igång, följt av enkla exempel med matematiska operationer.
 • Vidare går vi igenom if-satserna, loopar och metoder följt av hur man kan hantera mycket data i form av arrayer och listor.
 • Slutligen går vi igenom objektorienterad programmering, det vill säga hur man stukturerar upp stora program med hjälp av klasser och objekt.
 • Som bonus får du även chansen att testa programmera ett enkelt spel där vi knyter ihop alla dessa områden.

Börja här för att lära dig programmera Java

Inspiration – Varför ska jag kunna programmera? 


Kapitel

Introduktion

 • Detta kapitel går igenom grunderna för att komma igång med programmering i Java
 • Vad som är bra att tänka på och hur man strukturerar sin kod. De regler, riktlinjer och syntax vi ska följa när vi programmerar i Java
 • Detta illustreras med enklare exempel. 

Datatyper

 • Det här kapitlet kommer behandla de grundläggande/primitiva datatyperna i Java.
 • I program lagrar man data i variabler där varje variabel motsvaras av en minnesplats i datorn.
 • Eftersom variabler går att använda om och om igen så blir de väldigt användbara och de utgör grunden i programmering.
 • Vi kommer se hur vi kan deklarera (skapa) olika variabler och konstanter samt skillnader mellan olika datatyper. Vidare, vi kommer även se hur vi kan använda oss av variabler och vilka möjligheter och begränsningar de medför

If-satser

 • Kapitel 3 kommer att behandla villkorssatser som gör att man, beroende på värde av ett logiskt (t.ex. boolean) uttryck, kan utföra olika operationer
 • Vi får med hjälp av if satsen, elseif satsen, else satsen och switch satserna i Java möjlighet att göra olika “vägval” i våra program
 • Villkorssatsen ligger till grunden för mycket inom programmering, för att helt enkelt kunna bygga program som utför olika saker beroende på villkor vi anger

Loopar

 • En väldigt vanlig situation är att man vill upprepa något flera gånger. För att göra detta använder man så kallade iterationssatser även kallade loopar
 • Loopar är väldigt användbart inom Java programmering och vi kommer använda dem mycket då vi skapar olika delar/funktioner i våra program
 • I det här kapitlet kommer vi se hur de tre iterationssatserna, While-loopen, For-loopen, och Do-loopen i Java fungerar. Samt en förklaring till hur vi kan använda dem
 • Avslutningsvis, titta gärna lite extra noggrant på flödesscheman vid varje loop för att få en bild av hur loopen kommer utföras

Metoder

 • I Kapitel 5 ska vi se hur vi kan skapa metoder i Java och anropa (använda) metoder i Java
 • Vidare, längre fram kommer vi att se att metoder i Java är ett väldigt användbart och kraftfullt verktyg, eftersom de är helt oberoende av annan kod och kan anropas från andra klasser om så önskas.
 • Avslutningsvis, kapitlet avslutas med ett längre exempel som visar hur vi kan använda oss av flera olika metoder då vi bygger upp våra program.

Array och ArrayList

 • Array, även kallat fält, gör det enkelt och smidigt att lagra grundläggande datatyper och objekt
 • Vi kommer att se hur vi kan använda oss av endimensionella (en rad) array men även då vi har så kallade flerdimensionell (likt en matris) array i Java
 • Avslutningsvis, Kapitel 6 kommer även att behandla ArrayList. Vi kommer då att se hur vi använder oss av ArrayList samt vilka skillnader det är mot en Array.

Klasser och objekt

 • Klasser och objekt är grundstenarna i objektorienterad programmering som tillsammans samverkar i större program. Detta kapitel går igenom skillnaderna mellan klasser och objekt i Java, hur man skapar dessa, samt hur man återanvänder (ärver) klasser. 

Skapa ett eget spel!

 • Vi ska nu visa objektorienterad programmering genom att programmera ett enklare spel!
 • Kapitlet visar hur man kan strukturera sin kod i Java på ett objektorienterad sätt och använder även kunskap vi har lärt oss i tidigare kapitel

Vill du lära dig att programmera i Python?

 • Python är lätt att förstå, enkelt att komma igång med och väldigt kraftfullt! På vår andra sida ProgrammeraPython.se går vi igenom grunderna för att du ska lära dig koda i Python!
 • Liknande ProgrammeraJava, så är Idén med ProgrammeraPython.se är att du ska få en snabb och enkel introduktion till Python
 • Vi går igenom de mest grundläggande koncepten som är viktiga att förstå i programmering så som datatyper, if-satser och loopar i Python
 • Vidare, vi går även igenom funktioner, arrayer/listor samt hur man programmerar objektorienterat med klasser och objekt i Python
 • Avslutningsvis,  för att du enkelt ska lära dig och snabbt komma igång, har vi flera kodexempel som du kan använda dig av för öva
Lär dig programmera i Python

Vill du lära dig att programmera Java och Python på Engelska?

In that case, we have some very good news! We have launched similar sites like ProgrammeraJava and ProgrammeraPython in English, where you can learn the basics of Java and Python.

The sites are called Code-Knowledge and have similar structure and content like the Swedish versions

Det verkar som om du använder en adblocker?

Programmera Java finansieras enbart av annonser. Vi driver sidan som ett kul hobbyprojekt för att på ett enkelt sätt lära ut grunderna i programmering. För att kunna fortsätta driva och utveckla sidan, ber vi dig att avaktivera blockeringen och därmed hjälpa oss att underhålla och utveckla webbplatsen. Gillar du sidan, är detta det enklaste sättet att stötta vårt arbete!

Vänligen, pausa adblocker på www.programmerajava.se för att stötta oss!